نگرشي بر مكتب جامعه‌شناسي قرآن مجيد

منبع: سازمان دارالقرآن کریم

دانشجو: محسن نصري

استاد: دكتر مجيد كارشناس

دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان

زمان: 1378

زمان انتشار: ۱۵:۲۸ ۱۳۹۲/۰۵/۲۹

در اهميت و نقش پيش فرضهاي انسان شناختي در جامعه‌شناسي نكاتي را مطرح و از اين رو «انسان» از ديدگاه قرآن مجيد را تبيين نموده و ماهيت «ازويي» و «بسوي اويي» انسان در سه مرحله قبل از دنيا، دنيا و پس از دنيا را تشريح كرده‌ايم. در بخش سوم، تحت عنوان « مباني جامعه‌شناسي در قرآن مجيد»،‌منشاء‌ حيات اجتماعي را «فطرت» مطرح نموده و تركيب جامعه را « تركيب انساني» دانسته كه «اصالت فطرت» از ديدگاه قرآن مجيد،‌مشخص كننده دو گرايش فردي و اجتماعي در حيات دنيوي انسانها مي‌باشد.

دانشجو : محسن نصري

استاد راهنما: دكتر مجيد كارشناس

دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان
سال : 78-77

در اين رساله ذيل عنوان «نگرشي بر مكتب جامعه‌شناسي قرآن مجيد» بر آن بوديم كه به تبيين ديدگاههاي قرآن مجيد در خصوص «جامعه» و « قوانين اجتماعي» حاكن بر آن بپردازيم. لذا به طرح پرسشهايي پرداختيم و با بهره‌گيري از «‌آيات قرآن مجيد» به پاسخ‌دهي آنها همت گمارديم. در اين راستا در بخش اول،‌ تحت عنوان «‌شناخت‌شناسي در قرآن مجيد»، از «روش وحياني» بعنوان يك روش علمي شناخت ياد نموديم و بيان كرديم كه با توجه به «‌موضوع» و «هدف» در «علم جامعه‌شناسي»‌ مي‌توان از «روش وحياني» كه همان بهره‌برداري از آيات قرآن مجيد مي‌باشد، براي كشف «قوانين اجتماعي» بهره‌برد. در بخش دوم، تحت عنوان «انسان‌شناسي در قرآن مجيد»‌، در اهميت و نقش پيش فرضهاي انسان شناختي در جامعه‌شناسي نكاتي را مطرح و از اين رو «انسان» از ديدگاه قرآن مجيد را تبيين نموده و ماهيت «ازويي» و «بسوي اويي» انسان در سه مرحله قبل از دنيا، دنيا و پس از دنيا را تشريح كرده‌ايم. در بخش سوم، تحت عنوان « مباني جامعه‌شناسي در قرآن مجيد»،‌منشاء‌ حيات اجتماعي را «فطرت» مطرح نموده و تركيب جامعه را « تركيب انساني» دانسته كه «اصالت فطرت» از ديدگاه قرآن مجيد،‌مشخص كننده دو گرايش فردي و اجتماعي در حيات دنيوي انسانها مي‌باشد. سپس به اثبات «‌قانونمندي جامعه شناسي‌ در قرآن مجيد»،‌تعدادي از قوانين اجتماعي را از آيات قرآن‌مجيد استخراج نموديم كه در قالب مباحثي از قبيل:«جامعه‌شناسي دين»، «‌جامعه شناسي ولايت»،‌«جامعه‌شناسي توسعه»،«‌جامعه‌شناسي انحطاط»‌،« جامعه‌شناسي طبقات اجتماعي»‌ و « جامعه‌شناسي جهاد»‌ ارائه گرديده است. بنابراين «مكتب جامعه‌شناسي قرآن مجيد» قادر است كه حقيقت «جامعه» و‌ « قوانين اجتماعي»‌ آن را در اختيار بشريت قرار دهد تا با استفاده از اين قوانين مهندسي اجتماعي و به تعبيري«جامعه‌سازي» امكان‌پذير گردد و «حيات طيبه»‌ كه مصداق عيني «‌جامعه انساني»‌مي‌باشد، هويدا گردد.

۲ دیدگاه

    لعیا :

    نویسنده چه رشته تحصیلی مطالعه کرده؟ تخصص استاد راهنماش چی بوده؟ چقدر به جامعه شناسی مسلط بوده که بعد دنبال درک رویکرد قرآن به جامعه و شناخت اون بوده؟ لازم بوده با آیات قرآن ثابت کنه انسان دو بعد فردی و اجتماعی داره؟ آن وقت جامعه شناسی ولایت؟ منظورش نهاد سیاسی و مباحث جامعه شناسی سیاسی است؟ جامعه شناسی جهاد؟ واقعا؟ دقیقا چطور تعریف شده، چه نسبتی با جامعه شناسی جنگ داره که بحث اصلی اش صنعتی شدن جنگ است؟
    اینجوری قراره جامعه شناسی اسلامی بسازید؟!!

    سیاوش ایمانی :

    با این نگاه هم جامعه شناسی را تحریف کرده و هم قران را، روی هر چیزی جامعه شناسی چسباندن که جامعه شناسی نمیشه، تاکنون هر چی از جامعه شناسی اسلامی شنیده و دیده ام ان را اسلام مالی دیده ام الان خیلی از رشته های علوم انسانی اسلام مالی میشه یک وصله نچسب و بی هویت و فرمالیک و التقاطی، لازم نیست با وازه ها بازی کنیم و ادای روشنفکری در بیاریم اگر مسئله را درست تشخیص بدهیم و به دنبال حل مسئله باشیم علم اجتماعی تولید کرده ایم البته به شرطی که خودمان را از نظریات جامعه شناسی تطهیر کنیم بدون پیش فرض های علوم انسانی در عین فتح قله های علوم انسانی می تونیم تولید علم کنیم حال اسمش را هر چی میخواهید بگذارید برای تولید علم باید از مفاهیم و وازه ها شروع کرد نه از جملات،

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه