مذ

تدریس و مناظره در مدرسه آزادفکری مهاجر

مدرسه آزادفکری مهاجر دانشگاه شریف با حمایت هیأت حمایت از کرسی های نقد، نظریه پردازی و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام به برگزاری مجموعه برنامه هایی با عنوان درس-گفتگو کرده است. هر کدام از این درس-گفتگو ها با حضور دو استاد و از نیمه اردیبهشت ماه آغاز میشود.

images

جامعه شناسی ایرانی در مقابل جامعه شناسی سرمایه داری

دکتر صدیقی با وجود آنکه از فرانسه تشریف آورده بودند و می گفتند “من شاگرد فلانی که شاگرد دورکهیم بود بودم” اما متاسفانه نه ما چیزی از لوید لوی دستگیرمان شد و نه چیزی از دورکهایم فهمیدیم. کما اینکه بعد از سه سال هم نفهمیدیم، نماد، نهاد، کارکرد، ساختار و...

images (1)

ژئوپلیتیک تشیع؛ نقش مذهب رهایی بخش در مبارزه با داعش

مشکلی که علوم اجتماعی در ایران دارد این است که ابتدا به ساکن به سمت مطالعاتی نمی رود که بتواند اطلاعات دسته اولی را کسب کند و صبر می کندتا مثلاً یک غربی، ژاپنی و... در عراق یا سوریه خبر و گزارشی تهیه و بعد آن را به کتابی تبدیل...

download (1)

خطوط انحرافی رسانه های غربی پس از لوزان

مرور گزارش لحظه به لحظه بی بی سی از روز نهایی مذاکرات و خبرهای پس از آن نشان می دهد که در این گزارش ها اصرار زیادی بر غیرقابل اعتماد بودن ایران و جلوگیری از ساخت بمب اتمی وجود دارد. خبر سخنرانی باراک اوباما و گفتگوهای جان کری با تیترهایی...

twoworld
زیارت و توریسم چه تفاوتی دارند؟

زائر و توریست: دو گونه انسان؛ دو گونه جهان

زائر با چشم سِرّ می‌بیند و توریست با چشم سَر. توریست نگاه محاسبه‌گرانه دارد، اما نگاه زائر، نگاهی بی‌غرض است. زائر غرق در امر مقدس می‌شود. او جز این هدفی ندارد و اجازه نمی‌دهد که اغراض، حجاب دیدگان او شوند. نگاه محاسبه‌گرانه‌ی توریست موجب می‌شود که وی پدیده‌ها را به...

  آرشیو

  پایان نامه

  آرشیو

  کتابخانه

  آرشیو

  چهره‌ها

  کریم خان محمدی
  کریم خان محمدی
  کچویان
  حسین کچویان
  سیدضیا هاشمی
  سید ضیا هاشمی
  Taj mazinani
  علی اکبر مزینانی
  سعید زاهد
  سید سعید زاهد زاهدانی
  شمس الله مریجی3
  شمس الله مریجی
  احمد نادری6
  احمد نادری
  فیاض
  ابراهیم فیّاض
  شجاعی زند6
  علیرضا شجاعی زند
  داود پرچمی
  داوود پرچمی

  یادداشت

  مصاحبه

  آرشیو
  آرشیو

  اخبار برگزیده

  مقالات